Boomverzorging
boomverzorging

Boomverzorging

Als eigenaar van een boom heeft u wettelijke zorgplicht voor de boom. Als eigenaar bent u aansprakelijk wanneer er schade ontstaat doordat een boom in slechte conditie verkeerd. VTA oftewel Visual Tree Assessment is een methode om mogelijk zieke of gevaarlijke bomen objectief te beoordelen. Volgens deze methode kunnen interne gebreken ontdekt worden aan de hand van signalen die zich aan de buitenkant van de boom bevinden.

Wij kunnen dit onderzoek volledig voor u uitvoeren. Na dit onderzoek kunnen wij een rapport opstellen waarin wij met aanbevelingen en advies komen. Hierbij kunt u denken aan extra (intern) onderzoek en beheermaatregelen zoals het verwijderen van dood hout, snoeien van de boom, stabilisatie van de kroon of ziektebestrijding.

VTA onderzoek laten uitvoeren? Neem direct contact met ons op!

boomverzorging

Boomonderhoud

Om een boom zo vitaal mogelijk te houden en zo de veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken moet een boom regelmatig gesnoeid worden. Dode en schurende takken dienen verwijderd te worden en de kroon moet worden uitgedund om lichtinval te stimuleren.

Het kan ook voorkomen dat een boom in een bepaalde vorm gesnoeid moet worden. Op deze manier kan bijvoorbeeld een grotere fruitoogst gerealiseerd worden. Wanneer een boom gesnoeid moet worden, dient er rekening gehouden te worden met een aantal factoren. De leeftijd en het karakter van de boom zijn hierin leidend. Tevens zijn er verschillende snoeimethoden mogelijk. Zo bestaat er vormsnoei, verjongingssnoei en begeleidingssnoei.

De experts bij Heijbers & Verkleij Hoveniers weten precies hoe zij dit moeten aanpakken. Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op!

bomen rooien

Bomen rooien

Het kan noodzakelijk zijn om een boom te rooien. Wanneer veiligheid in het gedrang is omdat een boom in slechte conditie verkeerd of een belemmering vormt voor de omgeving is dit het geval. Zo kan het zijn dat een boom de zon of het zicht ontneemt. Ook kan het wenselijk zijn dat een boom gekapt moet worden om zo andere bomen meer ruimte te geven.

Er zijn meerdere methodes om een boom te verwijderen. Dit hangt vooral af van de beschikbare ruimte. De meest voorkomende methodes die wij gebruiken zijn het vellen, het toepassen van klimtechniek en het dunnen van de boom. Ook kunnen wij bomen met groot materiaal verwijderen zoals met en hoogwerker en een telekraan.

Heijbers & Verkleij Hoveniers hebben ervaring met het rooien van bomen. Heeft u een boom die verwijderd moet worden. Schakel dan een specialist in! Neem direct contact met ons op!

boom verzorgen

Boomverplanting

Wanneer een boom zodanig in de weg staat dat deze weggehaald moet worden is rooien niet de enige oplossing. Zeker met het oog op duurzaamheid of om esthetische en/of monumentale redenen zijn er andere oplossingen naast rooien. Er bestaat ook een mogelijkheid om de boom te verplaatsen. Dit is een intensief traject waarin er verschillende fasen worden doorlopen. Zo wordt de boom eerst onderzocht en bekeken of deze vitaal genoeg is om te verplanten. Als dit het geval is, wordt de voorbereidingsfase gestart waarin de boom gesnoeid wordt, de kluit rondom wordt doorgestoken en er meststoffen worden geïnjecteerd bij het wortelstelsel om deze te stimuleren. Dan is de volgende fase het verplanten en verankeren van de boom. Dit kan met hulp van een telekraan of boomverplantingsmachine. Het laatste traject is de nazorg. Hierbij horen de watergift, meststoffen en het snoeien.

Bent u op zoek naar een ervaren specialist om uw boom te verplanten? Neem dan contact op met Heijbers & Verkleij Hoveniers. Wij staan graag voor u klaar!