Boomverzorging

Boomverzoring – VTA

Als eigenaar van een boom heb je hier wettelijke zorgplicht voor. Op het moment dat er schade ontstaat doordat een boom in slechte conditie verkeerd, ben je hier als eigenaar aansprakelijk voor. Visual Tree Assessment kortweg VTA is een methode om mogelijk zieke of gevaarlijke bomen objectief te beoordelen. Volgens deze methode kunnen interne gebreken ontdekt worden aan de hand van signalen aan de buitenkant van de boom.

Na dit onderzoek kunnen wij een rapport opstellen waarin we met aanbevelingen komen. Hierbij kunt u denken aan extra (intern) onderzoek en beheermaatregelen zoals het verwijderen van dood hout, snoeien van de boom, stabilisatie van de kroon of ziektebestrijding. Als de boom in een zodanige staat verkeert dat het onverantwoord is deze te behouden kunnen wij aanbevelen de boom te rooien.

Boom onderhoud

Zoals hierboven beschreven bestaat er wettelijke zorgplicht voor eigenaren van bomen. Om een boom zo vitaal mogelijk te houden en om veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken moet een boom regelmatig gesnoeid worden. Zo moeten dode en schurende takken verwijderd worden en moet de kroon worden uitgedund om lichtinval te stimuleren.

Andere mogelijke redenen om een boom te snoeien zijn dat de boom in een bepaalde vorm gesnoeid moet worden, dat er een grotere fruitoogst gestimuleerd moet worden of dat de boom verjongd moet worden. Bij het snoeien van bomen moet men rekening houden met een aantal factoren, zoals de leeftijd en het karakter van de boom. Er zijn verschillende snoeimethoden mogelijk. Hierbij kunt u denken aan vormsnoei, verjongingssnoei en begeleidingssnoei.

Bomen rooien

Het rooien van een boom kan soms noodzakelijk zijn. Dit is het geval als de veiligheid in het gedrang is doordat de boom in een slechte conditie verkeerd of een belemmering vormt voor de omgeving omdat het de zon en het zicht ontneemt. Met het oog op onderhoud kan het ook wenselijk zijn dat de boom wordt gekapt, bijvoorbeeld om andere bomen meer ruimte te geven.

Er zijn diverse methodes om een boom te verwijderen. De methode die gebruikt wordt hangt voornamelijk af van de beschikbare ruimte. De verschillende methodes die wij gebruiken om bomen te rooien zijn het vellen, het toepassen van klimtechniek en het dunnen van de boom. Ook het verwijderen van bomen met groot materieel zoals hoogwerker en telekraan behoort tot de mogelijkheden.

Boom verplanting

Er kunnen situaties zijn dat een boom zodanig in de weg staat dat deze verwijderd moet worden. Met het oog op duurzaamheid of om de esthetische en/of monumentale waarde van een boom is rooien niet altijd een oplossing. In dit geval bestaat de mogelijkheid om de boom te verplaatsen. Dit is een intensief traject waarin er verschillende fasen worden doorlopen. Zo wordt de betreffende boom eerst onderzocht of deze vitaal genoeg is om te verplanten. Als dit het geval is, wordt de voorbereidingsfase gestart waarin de boom gesnoeid wordt, de kluit rondom wordt doorgestoken en er meststoffen worden geïnjecteerd bij het wortelstelsel om deze te stimuleren.

De volgende fase is het verplanten en verankeren van de boom. Dit kan gebeuren door middel van een telekraan of met een boomverplantingsmachine. Het laatste traject is de nazorg. Hierbij horen de watergift, het geven van meststoffen en het snoeien van de bomen.