Terrein inrichting / openbare ruimte

Terrein inrichting / openbare ruimte

Landschapsinrichting is de ruimtelijke indeling van een niet-bebouwd plangebied. Daartoe behoren alle buitenruimten, zoals parken, sportvelden, recreatieterreinen, openbare ruimten en tuinen en alle andere open ruimten in stedelijke en landelijk gebieden. Voor alle voorkomende aanleg- en reconstructiewerkzaamheden die zich op uw terrein kunnen voordoen kunt u terecht bij Heijbers & Verkleij Hoveniers. Wij vinden voor u de juiste balans tussen de bebouwde en de open ruimte.

Een goede terreininrichting vraagt om bewuste keuzes voor bestrating en beplanting, en ook voor zaken als straatmeubilair, buitenverlichting en plantenbakken. Bij de inrichting van een project denken wij na over alle onderdelen tot in detail, zodat u een compleet en vrijwel perfect product krijgt. Ook kunnen wij zorgen voor onder andere de volgende werkzaamheden en afzonderlijke ontwerpelementen:

  • Grondwerk
  • Bestratingen
  • Groenvoorzieningen
  • Straatmeubilair
  • Terreinverlichting
  • Kunstgras met valdempende ondergrond
  • Fietsenstallingen
  • Beschoeiingen
  • Speeltoestellen