Certificering

Duurzaamheid staat bij Heijbers & Verkleij Hoveniers hoog in het vaandel.

Als hoveniers en groenvoorzieners weten wij hoe belangrijk het is om op een verantwoorde manier met de natuur om te gaan. Door te zoeken naar duurzame oplossingen proberen wij als bedrijf mee te werken aan een schonere leefomgeving.

Zo gebruiken wij voor ons machinepark alleen Aspen benzine waardoor we de schadelijke uitstoot van koolwaterstofdeeltjes tot 30 keer reduceren.

Certificering website afbeelding2

Keurmerken

VCA

VCA

VCA staat voor Veiligheid (waarbij inbegrepen gezondheid en milieu), Checklist Aannemers.

Het VCA certificaat is bedoeld om onze werknemers veiliger te laten werken en het aantal ongelukken te verminderen. Onze opdrachtgevers kunnen erop vertrouwen dat de te verrichten werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat de veiligheid, gezondheid en het milieu niet in gevaar komen.

VHG

VHG

Heijbers & Verkleij Hoveniers is aangesloten bij de branche organisatie voor hoveniers en groenvoorzieners VHG. 

Namens de individuele ondernemers in de branche brengt VHG de maatschappelijke en economische meerwaarde van groen onder de aandacht bij politiek, institutionele partijen en burgers. De sector wil maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze voegt door haar diensten iets toe aan de kwaliteit van leven. Branchevereniging VHG ziet zichzelf daarmee ook als “de groene inspiratiebron” voor de maatschappij.

Erkend leerbedrijf

Erkend leerbedrijf

Heijbers & Verkleij Hoveniers is al geruime tijd een erkend leerbedrijf.

Door het behalen van de Aequor certificering kunnen wij leerlingen begeleiden en klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Door hen te begeleiden tijdens hun stage willen wij de leerlingen nog enthousiaster maken voor het werken in de groene ruimte. Tevens willen wij ervoor zorgen dat de kwaliteit van het vakmanschap gegarandeerd blijft.

FSC Hardhout

FSC Hardhout

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn belangrijke peilers bij Heijbers & Verkleij Hoveniers.

Daarom werken wij zoveel mogelijk met FSC Hardhout en groenafval wordt gecomposteerd en in een later stadium weer gebruikt als bodemverbeteraar. Ook gebruiken wij voornamelijk organische meststoffen.