Boomverzorging

Als eigenaar bent u aansprakelijk wanneer er schade ontstaat doordat een boom in slechte conditie verkeerd.

VTA oftewel Visual Tree Assessment is een methode om mogelijk zieke of gevaarlijke bomen objectief te beoordelen. Volgens deze methode kunnen interne gebreken ontdekt worden aan de hand van signalen die zich aan de buitenkant van de boom bevinden.

Wij kunnen dit onderzoek volledig voor u uitvoeren. Op basis van het uitgevoerde onderzoek stellen wij een rapport op waarin wij met aanbevelingen en advies komen. Hierbij kunt u denken aan extra (intern) onderzoek en beheermaatregelen, zoals het verwijderen van dood hout, snoeien van de boom, stabilisatie van de kroon of ziektebestrijding. Wilt u VTA onderzoek door ons laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op!

 

Heibers Verkleij boomzorg2

Boomonderhoud

Om een boom vitaal te houden en zo de veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken is het essentieel om een boom regelmatig te snoeien.

Dode en schurende takken dienen verwijderd te worden en de kroon moet worden uitgedund om lichtinval te stimuleren. Het kan ook voorkomen dat een boom in een bepaalde vorm gesnoeid moet worden. Op deze manier kan bijvoorbeeld een grotere fruitoogst gerealiseerd worden. Wanneer een boom gesnoeid moet worden, dient er rekening gehouden te worden met een aantal factoren. De leeftijd en het karakter van de boom zijn hierin leidend. Tevens zijn er verschillende snoeimethoden mogelijk, zoals vormsnoei, verjongingssnoei en begeleidingssnoei.

Heibers Verkleij boomzorg3

Bomen rooien

Het kan noodzakelijk zijn om een boom te rooien wanneer de veiligheid in het gedrang is. Een boom kan in slechte conditie verkeren of een belemmering vormen voor de omgeving.

Het kan ook zijn dat een boom de zon of het zicht ontneemt. Ook kan het wenselijk zijn dat een boom gekapt moet worden om zo andere bomen meer ruimte te geven. Er zijn meerdere methodes om een boom te verwijderen. Welke methode je gebruikt hangt vooral af van de beschikbare ruimte. De meest voorkomende methodes die wij gebruiken zijn het vellen, het toepassen van klimtechniek en het dunnen van de boom. Wij zijn ook in staat om bomen met groot materieel te verwijderen, zoals met een hoogwerker en een telekraan.

Heibers Verkleij boomzorg4

Boomverplanting

Wanneer een boom zodanig in de weg staat dat deze weggehaald moet worden is rooien niet de enige oplossing.

Zeker met het oog op duurzaamheid of om esthetische en/of monumentale redenen zijn er andere oplossingen naast rooien mogelijk. Er bestaat ook een mogelijkheid om de boom te verplaatsen. Dit is een intensief traject waarin er verschillende fasen worden doorlopen. Zo wordt de boom eerst onderzocht en bekeken of deze vitaal genoeg is om te verplanten. Als dit het geval is, wordt de voorbereidingsfase gestart waarin de boom gesnoeid wordt, de kluit rondom wordt doorgestoken en er meststoffen worden geïnjecteerd bij het wortelstelsel om deze te stimuleren. Dan is de volgende fase het verplanten en verankeren van de boom. Dit kan met hulp van een telekraan of boomverplantingsmachine. Het laatste traject is de nazorg. Hiertoe horen de watergift, meststoffen en het snoeien.

heijbers verkleij boomzorg