Inrichting openbare ruimte

Dagelijks houden een groot aantal mensen zich op in openbare ruimten. Denk hierbij aan parken en recreatieterreinen.

Het is belangrijk om ook aandacht te besteden aan deze landschapsinrichting. Landschapsinrichting is de ruimtelijke indeling van een niet-bebouwd plangebied. Daartoe behoren alle buitenruimten, zoals parken, sportvelden, recreatieterreinen, openbare ruimten en tuinen in stedelijke en landelijke gebieden. Ook deze plekken moeten als aangenaam worden ervaren. 

Met onze blik op een groene toekomst weten wij precies hoe wij hiervoor aan de slag moeten gaan. 

Heibers Verkleij Openbare ruimte

Balans tussen bebouwde en open ruimte

Een goede terreininrichting vraagt om bewuste keuzes voor bestrating en beplanting, maar ook zaken als straatmeubilair, buitenverlichting en plantenbakken spelen een belangrijke rol.

Bij de inrichting van een project denken wij tot in detail na over alle onderdelen, om u een complete en vrijwel perfecte terreininrichting te kunnen leveren. Voor aanleg- en reconstructiewerkzaamheden die zich op uw terrein kunnen voordoen, kunt u ook bij ons terecht. Wij zoeken voor u de juiste balans tussen de bebouwde en de open ruimte.

Bewuste keuzes voor bestrating en beplanting, maar ook zaken als straatmeubilair, buitenverlichting en plantenbakken komen aan bod.

Heibers Verkleij Openbare ruimte1